Var med och påverka! Skriv förslag till årsstämman senast 1 mars.

Alla medlemmar i en bostadsrättsföreningen har rätt att påverka sin förening genom att komma med skriftliga förslag till förändringar. Frågor och mindre ärenden kan du skicka in till styrelsen när som helst under året, men förslag till föreningens årsstämma ska du skriva som en motion. Antingen kan du skriva motionen själv eller tillsammans med andra i föreningen. Om du har många goda förslag att motionera om, ska du lämna en motion för varje förslag.
Motionen tas upp på årsstämman där alla närvarande kan rösta för eller emot förslaget.
 
Lämna din motion till styrelsen senast 1 mars
Styrelsen måste ha tid att skriva svar på motionerna, så att både motioner och svar kan skickas med i kallelsen till årsstämman. Meningen är att alla medlemmar i föreningen ska hinna läsa och bilda sig en uppfattning om motionerna innan årsstämman. Motioner som kommer in för sent kan inte följa med kallelsen och därför inte heller tas upp på stämman.
Lämna in motionen senast den 1 mars via e-postadress brfsanktgoran3@gmail.com
eller stoppa den i Astrid Fribergs postbox (Maria Prästgårds gata).
Så skriver du en motion
Motionen ska innehålla: en tydlig rubrik, VAD man vill förändra, tydlig motivering till VARFÖR man vill förändra, FÖRSLAG till beslut samt namn, underskrift, lägenhetsnummer och adress. Läs mer om hur man skriver en motion. 
Tänk på att alltid skriva kortfattat. Försök att använda enkla ord och formuleringar som inte kan missuppfattas.