Du måste märka samt tömma eller plasta in ditt källarförråd

Den 14 augusti kommer LPT Construction att etablera sig i vår fastighet och påbörja rörarbeten i allmänna utrymmen i källaren. Då måste vissa källarförråd tömmas och alla övriga förråd täckas noggrant med plast för att skyddas mot byggdamm. LPT vill också att alla märker sitt förråd med namn.

I väntan på att LPT ska ge oss exakt information om vilka förråd som måste tömmas, har styrelsen gjort en preliminär bedömning för att förvarna de boende som kan drabbas. Det finns lappar uppsatta på de förråd som eventuellt måste tömmas, men det är svårt att avgöra utan att gå in i förråden och titta ordentligt.

Vet du om att du har avlopps- eller vattenrör inne i förrådet, måste du förmodligen tömma det. Om du är osäker och behöver ha besked nu omgående, kan du ta en bild på rören och mejla den till vår konsult Anders Wiktorsson på Projektledarhuset:
anders.wiktorsson@projektledarhuset.se