OBS: Du måste logga in på Taloinfo inför stambytet!

Peter Eriksson på LTP Construktion som är projektansvarig för stambytet, har under juni skickat flera viktiga mejl till alla boende. I dessa har han bland annat informerat om datum för olika delar i entreprenaden. Kontakta styrelsen om du inte har fått mejlen från Peter med avsändare Taloinfo.

Alla måste registrera sig på Taloinfo!

Alla boende har fått ett mejl med registreringsanvisningar och personliga aktiveringskoder för att kunna logga in på Taloinfo https://se.taloinfo.com. Det är en digital plattform där LPT Construktion ger alla boende löpande information om stambytet.
Om du inte redan registrerat dig, så gör det snarast. På startsidan finns alla senaste meddelanden till föreningen från Peter. Samma meddelanden har du även fått som e-post.

Se standardprodukter och tillval på Talinfo

Under rubriken ”Produktval” i menyraden överst på sidan hittar du de badrumsprodukter som ingår som standard i entreprenaden samt diverse tillval och priser. I cykelrummet i källaren finns standardprodukterna utställda, så gå ner och titta om du inte redan gjort det.
Vill du ha andra produkter än dessa kan du välja produkter hos de fyra leverantörer som Peter har mejlat länkar till. Du kan också välja från någon annan valfri leverantör, men i så fall måste du själv ansvara för att produkterna finns på plats inne i din lägenhet den dagen arbetet sätter igång. Se mer information i mejl från Peter.

Har du frågor? Kontakta alltid Peter direkt via Taloinfo

På Taloinfo finns en sida som heter ”Diskussioner.” Där är det meningen att du själv skriver dina frågor direkt till Peter Eriksson, så svarar han dig så fort som möjligt. Skicka alltså inte dina frågor till styrelsen, utan håll kontakt via Taloinfo under hela stambytesperioden.

OBS: Elcentral = proppskåp

I mejlen från Peter står det att elcentralen i din lägenhet ska bytas ut. Om du inte redan visste det så betyder det att ett nytt modernare proppskåp ska installeras.