Kallelse till extrastämma 22 mars klockan 18:30

Extra föreningsstämma har begärts av föreningsmedlemmarna Inga Brandell, Mirja Tibell och Eva Wanselius med syfte att diskutera följande dagordning: stambyte i fastigheten, omfattning och tidpunkt.
Margareta Zetterberg har inkommit med en motion till föreningens ordinarie stämma den 26 april med förslag att stämman beslutar: att man flyttar fram tiden för stambytet 2 år. Styrelsen har kommit överens med Margareta Zetterberg att motionen istället behandlas på extrastämman.
Stämman fattar beslut genom att rösta om styrelsens förslag.

Här är alla handlingar inför extrastämman:
Kallelsen med dagordning
Begäran – Mirja Tibell
Begäran – Inga Brandell
Begäran – Ewa Wanselius
Motion – Margareta Zetterberg
Styrelsens förslag till stämmans beslut

Plats: Pond Design på Norrlandsgatan 22 (t-bana Östermalmstorg).
Kom i god tid för porten öppnas 18:15 och stängs exakt 18:30. Om du inte hittar eller har problem att komma in kan du ringa Johanna Augustin 073-230 32 33.

Kan du inte närvara? Lämna en fullmakt till en annan medlem som kan rösta åt dig.

Har du frågor om stambytet? Skicka dem till styrelsen senast den 16 mars så att vi kan förbereda relevant information. Mejla frågor till Johanna Augustin, johanna.augustin@ponddesign.se eller Kristina Smith, krippesmith@gmail.com eller stoppa frågorna i deras postboxar.

Välkommen!