Säkerhetsdörrar kommer att installeras i fastigheten

På föreningens extrastämma den 3 december beslutade stämman enhälligt att säkerhetsdörrar ska installeras i fastigheten om några månader. Svenska Skydd har nu fått uppdraget och för att de ska kunna börja tillverkningen av dörrarna ska lägenheternas nuvarande ytterdörrar mätas. Mätning av dörrar sker onsdag morgon 9 december mellan kl 7:30 till cirka 9:00.