Välkommen till extrastämma den 3 december 2015 klockan 18:00

Lokalen är densamma som vid årsstämman och infomötet om balkonger:
Drottninggatan 33, 1 tr, hos Stockholm Business Region.
OBS: Kom i tid för dörren är låst efter kl. 18.00.

Frågan om att byta ut alla ytterdörrar i huset (utom de nya på vinden) till säkerhetsdörrar har diskuterats en längre tid inom föreningen. Under det senaste året har ett lägenhetsinbrott genomförts samt ett inbrottsförsök. Många boende var oroliga och därför togs frågan om säkerhetsdörrar upp för beslut vid årsstämman den 3 juni i år.  Då röstades förslaget inte igenom på grund av en viss otydlighet i presentationen.

Oron är fortfarande mycket stor och efter sommaren tillsattes därför en arbetsgrupp som har utrett frågan vidare och tagit in offerter från flera entreprenörer. Styrelsen har nu beslutat att kalla till en extrastämma för att föreningen återigen ska rösta och fatta beslut om säkerhetsdörrar ska installeras i huset eller inte.

Här hittar du styrelsens förslag till beslut.
Här hittar du kallelsen med dagordning.

Exempel på hur nya säkerhetsdörrar kan se ut:

12 pardörr volontären24 dörrar jägaren