Regler för ombyggnad och renovering

Misstag i ombyggnads- eller renoveringsarbeten kan bli mycket dyrt för såväl den enskilde medlemmen som för föreningen. Därför presenterar nu styrelsen en sammanställning med Föreningens regler för ombyggnad och renovering. Den är avsedd att vara stöd och riktlinjer både för dig som medlem och för styrelsen, eftersom vi måste samverka för att säkerställa ett gott resultat. Sammanställningen innehåller även en blankett för att söka styrelsens tillstånd för större förändringar i din lägenhet.