Kallelse till föreningsstämma 26 april

Välkommen till ordinarie föreningsstämma onsdag 26 april klockan 19.00.
Plats: Drottninggatan 33, 1 tr, på Stockholm Business Regions kontor.
Observera: porten är låst så ingen kommer in efter klockan 19.00!

Här hittar du kallelse till stämman och alla handlingar. Handlingarna delas inte ut på stämman så ta med dig dina egna som delats ut i din postbox.

Det är viktigt att du är med. Föreningsstämman är det högsta beslutande organet i bostadsrättsföreningen. Stämman visar att en bostadsrättsförening ska präglas av demokrati och att alla medlemmar ska få vara med och besluta i frågor som rör föreningen.

Om du inte kan närvara på stämman har du möjlighet att rösta via ombud som ska förete skriftlig dagtecknad fullmakt. Ombudet får inte företräda mer än en röstberättigad medlem. Använd vår fullmaktsblankett, som ska lämnas på stämman.