Eldningsförbudet är hävt

Nu har brandskyddskontrollen av våra renoverade öppnade kakelugnar utförts och det är tillåtet att elda igen. Kom ihåg att de kakelugnar som ej renoverats absolut inte får användas.