Teckna en ”tilläggsförsäkring för bostadsrätt” före 1 december

Vid ombildningen till bostadsrätter för två år sedan tecknade föreningen en fastighets-försäkring hos Folksam. I den ingick en kollektiv bostadsrättsförsäkring, vilket innebar att medlemmarna i föreningen då inte själva behövde teckna ett separat bostadsrättstillägg till sin hemförsäkring.

Folksam har sagt upp föreningens fastighetsförförsäkring, eftersom de valt att inte längre arbeta med privata försäkringar och nu enbart vänder sig till organisationer. Styrelsen har därför letat efter alternativ och nu beslutat att acceptera en offert från Brandkontoret.

Kontakta ditt försäkringsbolag
Den nya fastighetsförsäkringen hos Brandkontoret börjar gälla från och med den 1 december nästa vecka. Tyvärr ingår ingen kollektiv bostadsrättsförsäkring i denna och därför vill vi nu uppmana alla att kontakta sitt försäkringsbolag och teckna en tilläggsförsäkring för bostadsrätt. Om du ringer försäkringsbolaget, så gäller tillägget direkt. Kostar cirka 400 kronor/år.

Bostadsrättstillägget är viktigt
En vanlig hemförsäkring ersätter din ägodelar vid exempelvis brand, inbrott eller vattenskada, men det skyddet räcker inte. Som bostadsrättsinnehavare är du själv ansvarig för din lägenhet. Du behöver tilläggsförsäkringen för att få ersättning även för att reparera det skadade ytskiktet eller den fasta inredningen. Om till exempel kyl, frys och spis går sönder eller golvet skadas, så är det bostadsrättsinnehavarens hemförsäkring och bostadsrättstillägg som ska ersätta detta

Har du frågor?
Kontakta Astrid Friberg, astrid.friberg@gmail.com eller .070-857 09 38