Kallelse till föreningsstämma 23 maj

Välkommen till ordinarie föreningsstämma måndag 23 maj klockan 19.00.
Plats: Drottninggatan 33, 1 tr, på Stockholm Business Regions kontor.
Observera: porten är låst så ingen kommer in efter kl 19.00!

Här hittar du kallelse till stämman och alla handlingar. Läs, skriv ut och ta med till stämman.

Det är viktigt att du är med. Föreningsstämman är det högsta beslutande organet i bostadsrättsföreningen. Stämman visar att en bostadsrättsförening ska präglas av demokrati och att alla medlemmar ska få vara med och besluta i frågor som rör föreningen.