Boka in den 23 maj!

Då äger föreningens årsstämma rum klockan 19:00. Det är viktigt att så många som möjligt kan vara med för att välja nya medlemmar till styrelse och vallberedning samt rösta i viktiga frågor. En kallelse med dagordning och aktuella handlingar kommer att skickas ut i månadsskiftet april/maj.