Nya styrelsen är nu igång – kort från senaste mötet…

Årsstämman önskade att styrelsen skulle titta närmare på ett antal frågor.

  1. Återkoppling från Trafikverket gällande eventuella sprickor inför/efter bygget av Citybanan.
  2. Övervakningskamera i porten för att förhindra inbrott.
  3. Automatisk dörröppnare i portarna.
  4. Barnvagnsförvaring.

Styrelsen har efter olika överväganden valt att inte gå vidare med fråga ett och två. Fråga tre är ännu under utredning.

När det gäller barnvagnsförvaring berättade dåvarande styrelse under årsmötet att många olika förslag utretts utan att man hittat en bra lösning. Under mötet önskade sig styrelsen därför ny energi i frågan. Ingen har hittills anmält intresse att bilda en projektgrupp men när sådan finns tar vi tag i frågan igen. Vill du vara med? Kontakta någon ur styrelsen.

Ha en fin sommar!