Se upp för nymålat!

Dekorationsmålarna jobbar för fullt i trapphusen och beräknar bli klara under nästa vecka. Innan dess ska några dörrar som inte blivit helt lyckade målas om och allra sist ska alla dörrarna lackas. Sen sker besiktning och småfel rättas till.

Det tar 24 timmar för oljefärgen att torka och på vissa ställen blir det ibland handavtryck och andra märken. En av dörrarna mot gården har målats om 7 gånger! Vi ber därför alla föräldrar att under de sista veckorna inte låta småbarnen gå själva i trapphusen och knacka på hos varandra. Målarna kommer vid behov att spärra av hissen och gårdsdörrarna för att färgen ska få torka i fred.

När målningen är helt klar kommer dörrarna att förses med fler tätningslister, vilket innebär att det blir bättre ljudisolering än nu.

Trapphusen har inte kunnat städas som vanligt medan målningen pågått, eftersom det kan virvla upp damm i färgen. Städarna kommer att göra rent så snart som det är möjligt.