Viktig info om värmen i huset

  1. Med anledning av håltagningen i väggarna inför balkongbyggnationen har vi ökat på värmen i radiatorerna.
  2. Om ni vill ändra temperaturen i radiatorn, använd vredet som sitter mitt under radiatorn.
  3. Rör inte vreden på värmerören (se bild nedan). Se till att dessa vred är helt öppna (fullt urskruvade, motsols), annars påverkas grannlägenheterna.

radiatorvred