Säkerhetsdörrar utreds på nytt

Styrelsen har återupptagit frågan om säkerhetsdörrar och en utredning pågår nu för att ta fram information och offerter. Ärendet kommer att behandlas vid en extra föreningsstämma senare i höst.