Tätning av rökkanaler

Nu har arbetet påbörjats med att laga rökkanalerna i huset så att det ska gå att elda i kakelugnarna. Arbetet görs i två steg varav det första, den inledande undersökningen, redan är utförd genom så kallad filmning. Kostnaden för filmningen ingår i totalpriset.

Nästa steg är att ta bort ev lösa stenar som ramlat ner i kakelugnarna och i stället för att täta murarna sätts det in ett stålrör i rökgångarna. Att sätta in stålrör innebär också att det inte längre är lika bråttom att genomföra tätningarna, eftersom rör kan sättas in även efter att ID:s vindsbygge är klart.

Innan steg två kommer varje lägenhetsinnehavare som anmält intresse att få en kostnadsoffert. Priset bestäms av hur långt det är från kakelugnen upp till skorstenen. Skorstenstätarna Shisab kommer att ta kontakt med dig och du beställer direkt av dem. Tätningen är naturligtvis frivillig. Var och en har rätt att tacka nej.

För information och svar på frågor gällande tätning av rökkanaler kan du ringa arbetsledaren Daniel på Shisab på 073-622 75 73.
Du kan även ringa 08-40 900 800 om Daniel inte finns tillgänglig på telefon