Utredning om säkerhetsdörrar

Många boende har uttryckt önskemål om säkerhetsdörrar. Styrelsen utreder därför detta och frågan kommer att tas upp på föreningens stämma i maj 2015.