Föreningsstämma 2023

Här hittar du inom kort handlingar från stämman 2023 som hålls live i Spegelteaterns lokaler på Björngårdsgatan.

Stämmoprotokoll 2023

Årsredovisning 2022